تماس با ما

آدرس : تهران، نارمک، چهارراه تلفنخانه خیابان شهید ثانی، ابتدای

خیابان شهید عباس دین محمدی پلاک ۱۰۵، طبقه ۲ واحد ۵

کد پستی: ۹۸۵۱۶-۱۶۴۶۷

تلفکس:

۷۷۲۷۸۸۱۳ ۹۸۲۱+    ،    ۷۷۱۹۸۲۴۰  ۹۸۲۱+

۷۷۹۲۳۱۷۴ ۰۰۹۸۲۱    ،۷۷۹۰۹۲۵۶ ۰۰۹۸۲۱

۷۷۹۳۹۹۶۷ ۰۰۹۸۲۱

 

 

 

كد امنيتي
5 + 6 =